Analytická platforma Visa

Zameraná na vhľad, motivovaná výkonom.

Akcia prostredníctvom analýzy

Analytická platforma Visa je výkonná sada aplikácií, ktorá poskytuje informácie a odvetvové štandardy založené na dátach,¹ a to všetko s podporou globálnej platobnej siete spoločnosti Visa a najnovších vedeckých poznatkov o dátach.

Kľúčové výhody

Získajte v rámci vášho Visa portfólia ľahký prístup² k údajom o debetných, kreditných a predplatených kartách Visa za obdobie troch rokov³, ktoré vám pomôžu s analýzou výkonnosti na úrovniach držiteľa karty, obchodníka a transakcie. Nevyžaduje sa žiadna technologická integrácia.
arrow mark showing rise in a growth chart

Silné referenčné hodnotenie¹

Aplikácie analytickej platformy Visa poskytujú trhové a konkurenčné porovnávacie kritériá, ktoré pomôžu odhaliť kľúčové príležitosti.
image of a rocket

Určená pre budúcnosť

Analytická platforma Visa využíva pokročilé vedecké poznatky o dátach a umelú inteligenciu, ktoré vám pomôžu rozšíriť portfólio a zákaznícku základňu.
image of global net

Globálny dosah

Analytická platforma Visa je spoľahlivá a bezpečná a poskytuje údaje pochádzajúce z jednej z najväčších platobných sietí na svete.

Skutočné výsledky

Analytická platforma Visa prináša skutočné výsledky v oblastiach kľúčového podnikania a nových tém tým, že vám pomáha znižovať mieru podvodov, zlepšovať efektívnosť a ešte omnoho viac.
A Visa card being handed to a salesperson in a retail store
woman working on her system in the office

Možnosti

Analytická platforma Visa ponúka stále väčší rozsah aplikácií, informačných panelov, prehľadov a nástrojov5, ktoré môžu pomôcť vydavateľom, nadobúdateľom a obchodníkom so spoločnou značkou odhaliť mimoriadne obchodné príležitosti.
Product screen shot of portfolio diagnostics
Illustration of Travel predict and more information on where to start and how to Grab total opportunity, Analyze Travel personas and apply predictive intelligence.
Product screen shot of cardholder analysis
Product screen shot of authorization analysis
Product screen shot of portfolio manager tool

Štart a podpora

Začať a získať podporu je ľahké.
image of a document and pencil

Podpíšte dohodu a prihláste sa

Po dosiahnutí dohody poskytneme prístup autorizovaným používateľom.
image of a person

Počiatočné školenie

Odborníci spoločnosti Visa poskytnú školenie prispôsobené špecifickým úlohám, očakávaniam a problémovým oblastiam vašich používateľov.
image of a bubble question

Pokračujúca podpora

Následné školenia a kurátorské webináre budú prebiehať priebežne. K dispozícii je aj podpora spolupráce 1 : 1.

Ste pripravený začať?

Kontaktujte svoju kontaktnú osobu Visa alebo kliknite na nižšie uvedený odkaz.