Woman with laptop walking among office tables.

Strávte menej času spracovávaním platieb

Znížte nedostatky a posilnite kontrolu platobných procesov pomocou automatizácie záväzkov Visa.

Ako to funguje

Zjednodušte spôsob, akým platíte dodávateľom.
Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Odoslanie súborov

1. krok: Odošlite súbory spoločnosti Visa alebo vášmu komerčnému bankárovi.
Illustration: magnifying glass.

Spracovanie súborov

2. krok: Spoločnosť Visa spracuje tieto súbory účtov záväzkov.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Upraviť limity

3. krok: Spoločnosť Visa upraví limity kariet na výšku schválených faktúr
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Odoslanie upozornenia

4. krok: Spoločnosť Visa odošle upozornenia o prevode vašim dodávateľom.
Visa credit card illustration.

Karta zúčtovaná

5. krok: Váš dodávateľ zúčtuje sumu z komerčnej karty.

Sledovanie záznamov

6. krok: Spoločnosť Visa vytvorí elektronický súbor rekonciliácie.

Kontrola výdavkov

Spoločnosť Visa môže automaticky upraviť limit vašej komerčnej karty tak, aby zodpovedala schváleným faktúram, čím sa zníži riziko neoprávnených aktivít.

Optimalizácia toku hotovosti

Keďže váš dodávateľ zúčtuje sumu z účtu Visa, nemusíte platiť, až kým od vašej banky nedostanete konsolidovaný účet.

Platby dodávateľom

Získajte výhody automatizovaných platieb.
Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.