Woman with laptop walking among office tables.

Strávte menej času spracovávaním platieb

Znížte nedostatky a posilnite kontrolu platobných procesov pomocou automatizácie záväzkov Visa.

Illustration: mobile phone displaying data transfer.

Odoslanie súborov

1. krok: Odošlite súbory spoločnosti Visa alebo vášmu komerčnému bankárovi.
Illustration: magnifying glass.

Spracovanie súborov

2. krok: Spoločnosť Visa spracuje tieto súbory účtov záväzkov.
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.

Upraviť limity

3. krok: Spoločnosť Visa upraví limity kariet na výšku schválených faktúr
Illustration: tablet displaying electronic reconciliation file.

Odoslanie upozornenia

4. krok: Spoločnosť Visa odošle upozornenia o prevode vašim dodávateľom.

Karta zúčtovaná

5. krok: Váš dodávateľ zúčtuje sumu z komerčnej karty.

Sledovanie záznamov

6. krok: Spoločnosť Visa vytvorí elektronický súbor rekonciliácie.


Optimalizácia toku hotovosti

Keďže váš dodávateľ zúčtuje sumu z účtu Visa, nemusíte platiť, až kým od vašej banky nedostanete konsolidovaný účet.

Man seated at desk with laptop reviewing paperwork.