• Staňte sa obchodníkom Visa už dnes

    Nájdite nadobúdateľa a staňte sa obchodníkom, ktorý prijíma Visa

Prijímať platby nastavením
účtu obchodníka Visa

Staňte sa obchodníkom Visa.
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
A waitress swipes a Visa card through a Square reader attached to a tablet.

Pravidlá pre dodržiavanie predpisov a prijímanie Visa

Prechod na status obchodníka, ktorý prijíma Visa, je priamočiary proces a my vám pomôžeme uspieť. Existuje však niekoľko požiadaviek, ktoré musíte poznať: