Staňte sa obchodníkom Visa už dnes

Nájdite nadobúdateľa a staňte sa obchodníkom, ktorý prijíma Visa

Prijímať platby nastavením
účtu obchodníka Visa

Staňte sa obchodníkom Visa.
At a restaurant, a young woman serves a pizza to a smiling family.
what is a merchant account
what is a merchant account
what is a merchant account

Pravidlá pre dodržiavanie predpisov a prijímanie Visa

Prechod na status obchodníka, ktorý prijíma Visa, je priamočiary proces a my vám pomôžeme uspieť. Existuje však niekoľko požiadaviek, ktoré musíte poznať: