• Staňte sa obchodníkom Visa už dnes

    Nájdite nadobúdateľa a staňte sa obchodníkom, ktorý prijíma Visa

Prijímať platby nastavením
účtu obchodníka Visa

Staňte sa obchodníkom Visa.
merchant-womanserver-pizza-800x450
merchant-swipingcard-square-800x450
merchant-paywave-transation-1600x900
merchant-flowers-swipe-square-1600x900

Pravidlá pre dodržiavanie predpisov a prijímanie Visa

Prechod na status obchodníka, ktorý prijíma Visa, je priamočiary proces a my vám pomôžeme uspieť. Existuje však niekoľko požiadaviek, ktoré musíte poznať: