• Staňte sa obchodníkom Visa už dnes

    Nájdite nadobúdateľa a staňte sa obchodníkom, ktorý prijíma Visa

Prijímať platby nastavením
účtu obchodníka Visa

Staňte sa obchodníkom Visa.

merchant-womanserver-pizza-800x450
posunutie karty
Osoba podáva svoju kartu Visa inej žene s telefónom na vykonanie transakcie
Kvetinárka vykonávajúca transakciu s kartou Visa

Pravidlá pre dodržiavanie predpisov a prijímanie Visa

Prechod na status obchodníka, ktorý prijíma Visa, je priamočiary proces a my vám pomôžeme uspieť. Existuje však niekoľko požiadaviek, ktoré musíte poznať: