Centrum ochrany súkromia spoločnosti Visa

Visa si cení vašu dôveru a rešpektuje vaše súkromie. Centrum ochrany osobných údajov vám objasní, ako zhromažďujeme, používame a zdieľame osobné údaje. Nájdete tu aj odkazy, ktoré vám pomôžu uplatniť vaše práva na ochranu osobných údajov.

Oznámenie o globálnej ochrane osobných údajov

Naše globálne upozornenie o ochrane súkromia vysvetľuje, ako zhromažďujeme, používame a zverejňujeme osobné informácie.
Máme aj „Oznámenie o súboroch cookie“ , vysvetľujúce naše postupy pri manipulácii so súbormi cookie, značiek a podobných typov údajov on-line, ktoré zhromažďujeme.

Hoci globálny program ochrany osobných údajov Visa chráni všetky informácie, ktoré zhromažďujeme a používame, niektoré produkty a platformy Visa majú vlastné upozornenia na ochranu osobných údajov. Tieto upozornenia vyjadrujú platné obchodné požiadavky. Pri registrácii si prečítajte upozornenia na ochranu osobných údajov uverejnené na našich stránkach a platformách.

Pri podávaní žiadosti o uplatnenie práv na ochranu osobných údajov podľa príslušných zákonov, navštívte náš právny portál ochrany osobných údajov.


Kontaktovať oddelenie Global Privacy Office spoločnosti Visa

The Visa sign outside the Foster City, California office.