Visa predstavila balík trvalej udržateľnosti „Visa Eco Benefits“

15/11/2021

Press Release Image

Visa, popredná globálna spoločnosť v oblasti platobných technológií, uviedla na trh nový balík výhod zameraných na udržateľnosť „Visa Eco Benefits“. Balík je určený vydavateľom kariet, aby svojich zákazníkov motivovali prispieť k udržateľnosti. Balík „Visa Eco Benefits“ bude dostupný najskôr v Európe a v priebehu budúceho roka bude sprístupnený partnerom a klientom Visa postupne po celom svete. Vďaka tejto novej ponuke spoločnosť Visa naďalej zohráva vedúcu úlohu v podporovaní trvalo udržateľného obchodu a zavádzaní klimatických opatrení v platobnom odvetví a svojim klientom a partnerom pomáha uspokojiť rastúci dopyt zo strany ich zákazníkov po riešeniach na udržateľnú spotrebu a životný štýl.

Balík „Visa Eco Benefits“ umožní vydavateľom Visa pridať výhody zamerané na udržateľnosť k existujúcim kreditným a debetným produktom Visa. Držiteľom kariet Visa to umožní pochopiť vplyv ich výdavkov na životné prostredie, čím ich povzbudí k udržateľnému správaniu. Funkcie, ktoré budú dostupné hneď pri spustení alebo doplnené postupne, sú:

  • Kalkulačka uhlíkovej stopy: riešenie, od spoločnosti ecolytiq, poskytuje držiteľom kariet prehľady odhadu uhlíkovej stopy výdavkov, vrátane novej funkcie teplotného skóre výdavkov. Držiteľom kariet pomôže kalkulačka pochopiť klimatický dopad ich správania pri osobných výdavkoch a tiež to, ako tým prispievajú k cieľu Parížskej dohody o zmene klímy.
  • Uhlíkové kompenzácie: možnosť pre držiteľov kariet kompenzovať ich vplyv na emisie skleníkových plynov.
  • Personalizované vzdelávanie pre zákazníkov: ako podporiť a ako prispieť k udržateľnejšej spotrebe.
  • Udržateľné materiály na výrobu kariet: vrátane spolupráce so skupinou CPI Card Group a digitálnych účteniek.
  • Dary ekologickým organizáciám pri použití kariet Visa: Finančné dary sú určené neziskovým organizáciám ako napríklad One Tree Planted, ktorá napomáha globálnemu úsiliu o zalesňovanie.
  • Odmeny: viac odmien pre držiteľov kariet za udržateľné správanie.

“V spoločnosti Visa si uvedomujeme naliehavosť klimatickej zmeny a zaviazali sme sa budovať novú éru udržateľného ekonomického rastu,“ povedala Charlotte Hogg, EVP a generálna riaditeľka Visa Europe. “Keďže poháňame vpred globálny obchod, máme príležitosť spolupracovať s klientmi a partnermi po celom svete na tom, aby sa udržateľnosť stala súčasťou platobného ekosystému a aby sme podporili spotrebiteľov v tomto období zmeny.“

Podľa nedávnej štúdie GlobeScan pripravovanej na 31 trhoch na vzorke 31 000 respondentov, majú spotrebitelia po celom svete naďalej vysoké ambície v oblasti trvalo udržateľného životného štýlu. Podľa spotrebiteľského prieskumu Visa sa tieto vysoké ašpirácie prenášajú aj do bankovníctva a platieb. Napríklad väčšina držiteľov kariet v USA súhlasí s tým, že udržateľnosť je pre nich dôležitá, pričom 62 % s veľkou pravdepodobnosťou alebo pravdepodobne požiada o platobnú kartu zameranú na udržateľnosť. Tento trend je ešte výraznejší v generácii mileniálov. Držitelia kariet v Európe označili funkcie zamerané na udržateľnosť za najdôležitejšie hneď po tradičných výhodách karty, ako sú ochrana pred podvodmi a akceptácia karty.

Balík “Visa Eco Benefits” je pokračovaním globálneho záväzku spoločnosti Visa byť klimaticky pozitívnou spoločnosťou, ktorá využíva svoje produkty, služby, dáta, sieť a značku na podporu udržateľného obchodu a na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Začiatkom tohto roka, Visa oznámila prísľub dosiahnuť nulové emisie do roku 2040, desať rokov pred cieľom Parížskej klimatickej dohody.

„Udržateľnosť je výzvou našej doby, ale aj jednou z najväčších príležitostí pre finančný sektor,“ povedal Ulrich Pietsch, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti ecolytiq. „Zavedením správnych nástrojov, ako je balík Visa Eco Benefits, sa finančný priemysel stáva hnacou silou zmeny tým, že vzdeláva milióny spotrebiteľov o ich vplyve a umožňuje im podnikať účinné opatrenia v oblasti klímy, na vytvorenie udržateľnej budúcnosti, ktorú si všetci zaslúžime.“

Balík “Visa Eco Benefits” je najnovším míľnikom spoločnosti Visa na ceste k udržateľnosti.

Viac informácií o záväzku spoločnosti Visa k udržateľnosti nájdete na: visa.com/ESG.