4 z 10 Sloveniek má problém s financovaním svojich biznisov. Už druhý rok ich podporí She's Next, grantový program spoločnosti Visa

15/03/2024

Press Release Image
  • Druhý ročník grantového programu Visa She's Next opäť podporí mikro, malé a stredne veľké podniky vlastnené ženami.
  • Každá z troch víťaziek získa grant vo výške 5 500 € a okrem toho tiež na mieru šité poradenstvo, ktoré každej z nich pomôže pri rozvoji podnikania.
  • · Aktuálna štúdia prieskumnej spoločnosti Ipsos pre spoločnosť Visa informuje o tom, že 13 % žien uvažuje alebo uvažovalo o tom, že začnú podnikať.
  • · Pre 4 z 10 žien podnikateliek je financovanie jednou z kľúčových prekážok pri začatí podnikania. Súčasné podnikateľky pritom vidia potenciál pre zlepšenie podnikania hlavne v marketingu, financovaní, digitalizácii a e-commerce.

Bratislava, 12. marec 2024 – Globálny grantový program spoločnosti Visa na podporu podnikania, na čele ktorého stoja ženy, nazvanom She's Next, pokračuje na Slovensku druhým ročníkom. Spoločnosť Visa verí, že malé a stredné podniky prinášajú hospodársky blahobyt stovkám miliónov ľudí v celej Európe a budú mať rozhodujúci význam pre inkluzívnu budúcnosť. Tuzemské podnikateľky sa prostredníctvom programu môžu prihlásiť do výberu o jeden z troch grantov vo výške 5 500 eur, pričom víťazky získajú aj na mieru šitý odborný mentoring na podporu rastu ich podnikania. Do programu je možné prihlásiť sa prostredníctvom online formulára do 12. apríla 2024. Víťazky následne vyberie porota zložená z odborníčok a odborníkov z podnikateľskej praxe.

V nedávnom prieskume agentúry Ipsos pre Visa sa ďalej zisťovalo, prečo len tretinu slovenských podnikateľov tvoria ženy. Zo zozbieraných dát vyplynulo, že aj keď 13 % žien o začatí podnikania uvažuje či uvažovalo, najväčšími bariérami je pre ne nedostatok financií (38 %) a času z dôvodu starostlivosti o dieťa (18 %)[1]. Pozitívom je, že na rozdiel od mužov majú dvojnásobne viac podnikateľských nápadov. Grantový program She’s Next si preto dáva za cieľ inšpirovať ďalšie ženy k tomu, aby vstúpili do sveta podnikania.

Ak sa pozrieme na to, kde vidia už existujúce slovenské podnikateľky potenciál na zlepšenie svojho podnikania, tak je to marketing (59 %), financovanie (38 %) a digitalizácia e-commerce (18 %). Väčšina žien (55 %) uviedla, že nemá žiadne zdroje pomoci, ale takmer každá (97 %)[2] by ju najskôr využila. Program She’s Next pomáha s financovaním projektov vďaka grantu a ďalšiemu rozvoju cez mentoringový program pripravený na mieru pre každú z podnikateliek.

„Prvý ročník grantového programu She's Next na Slovensku bol mimoriadne úspešný. Iniciovali sme dôležitú diskusiu o podpore podnikateliek na slovenskom trhu a boli sme nadšení, že do grantového programu sa prihlásilo 146 podnikateliek. Tento úspech dokonale korešponduje s naším poslaním umožniť jednotlivcom, podnikom a ekonomikám prosperovať. Grantový program Visa She's Next je špeciálne navrhnutý tak, aby pozdvihol a posilnil ženy, ktoré si vášnivo plnia svoje sny a významne ovplyvňujú dianie vo svojich komunitách. Pri spustení druhého ročníka programu sa snažíme pokračovať v tejto dynamike a pokračovať v našom záväzku posilňovať postavenie žien podnikateliek,“ uviedla Ľubica Gubová, Country manažérka Visa pre Slovensko.

„Podpora podnikania a podnikavosti u žien je prepojená nielen s posilňovaním ekonomiky, ale aj s podporou potenciálu polovice spoločnosti. Ak sa podpora správne uchopí, tak budeme mať nielen nové úspešné podnikateľky, ale aj dôležité vzory pre ďalšie ženy a dievčatá na Slovensku Minulý rok nám ponúkol množstvo zaujímavých podnikateľských príbehov, za ktorými stáli ženy a ukázal nám, že Slovenky sú podnikateľky s naozaj výnimočnými nápadmi a jasnými víziami. Pomenoval však tiež viacero komplikácií, ktorým majiteľky či líderky svojich projektov musia čeliť. Preto sme sa aj tento rok v Pontis Impact rozhodli podporiť jedinečnosť ženského podnikateľského umu,“ doplnila Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka nadácie Pontis a organizácie Pontis Impact.

Ambasádorkami programu Visa She's Next je v tomto roku trojlístok úspešných podnikateliek. Menovite Lucia Pašková, zakladateľka a spolumajiteľka spoločnosti Curaden Slovakia, ktorá predáva produkty dentálnej hygieny CURAPROX, Petra Toth, šperkárka a dizajnérka, ktorá vo svojej tvorbe používa originálne folklórne ornamenty, dávajúc ich do súčasného šatu a Jana Šimkovičová, zakladateľka a CEO Supershape.sk, online fitka s viacerými pridanými hodnotami.

Spoločnosť Visa prostredníctvom svojho grantového programu Visa She's Next od spustenia v roku 2019 investovala viac ako 3,93 milióna dolárov do viac ako 380 grantov a poskytla podnikateľkám odborný mentoring. Program funguje celosvetovo, vrátane európskych krajín ako Maďarsko, či Poľsko. Viac informácií o projekt nájdete na stránke visa.sk.

Ako sa prihlásiť

Grantový program Visa She's Next je na Slovensku realizovaný v spolupráci s Pontis Impact a je určený pre podniky, v ktorých je väčšinovým vlastníkom žena, alebo podnikateľskú činnosť vykonáva žena. Postup prihlásenia je veľmi jednoduchý. Podnikateľky vo formulári uvedú históriu svojej spoločnosti, môžu poukázať na to, čo ich inšpirovalo k začatiu podnikania, ako aj zdôrazniť výzvy, ktorým denne čelia. Okrem toho budú účastníčky vyzvané, aby predložili nápad, ako by využili grant na rozvoj svojej spoločnosti. O troch víťazkách rozhodne porota zložená z odborníčok a odborníkov z biznisového prostredia. Ďalšie informácie a prístup k prihlasovaciemu formuláru nájdete na stránke https://www.pontisimpact.sk/visa-shesnext a príbehy minuloročných výherkýň nájdete na https://www.visa.sk/vykonavanie-vasho-podnikania/shes-next.html.


[1] Zdroj dát: Ipsos pre spoločnosť Visa, Január 2024, 1000 účastníkov

[2] Zdroj dát: Ipsos pre spoločnosť Visa, Január 2024, 200 účastníkov