• Tokenizačná služba Visa

    Jednotná platforma pre mobilné a digitálne platby.

Ponúknite viac spôsobov platby

Tokenizačná služba Visa vám pomôže vytvoriť a udržať si skúsenosť s digitálnou platbou a zároveň ochrániť citlivé informácie zákazníka voči podvodom. Čoraz viac zákazníkov očakáva riešenia pre mobilné platby, Tokenizačná služba Visa preto poskytuje tri základné nástroje, ktoré vám pomôžu tento dopyt uspokojiť.
Man with a laptop, tablet, mobile phone, papers and Square payment device on a desk in front of him.

A left hand holding a mobile phone with a Visa card visible on its screen and an Apple watch on the wrist.
Hand holding a mobile phone with Google Pay Visa card shown on the screen.

Woman looking at her mobile phone with Visa Checkout on the screen.
A flatlay of a pizza and a mobile phone showing a transaction threshold of $50 on the screen.

Using Apple Pay at a contactless-enabled terminal inside a taxi.
Person standing in front of a table scanning a qr code on his mobile phone.
Close up of a hand holding a mobile phone next to a payment terminal.


Illustration of a stopwatch.

Jednorazová integrácia

Rýchle a jednoduché prepojenie bez potreby integrácie dodatočných technológií.
Illustration depicting data transfer on a smartphone.

Jednoduchý a škálovateľný rámec

Urýchlite svoj rast vďaka jednoduchému, škálovateľnému plánu bez dodatočných poplatkov.

Silná ochrana

Silná kombinácia bezpečnosti a ochrany údajov zákazníkov.

Prístup k partnerstvám

Rýchlo narastajúci počet technologických partnerov.

Ste pripravení začať?

Kontaktujte svoju Visa kontaktnú osobu alebo kliknite na nižšie uvedený odkaz.