• Myslite za hranice potiahnutia karty

    Rozšírte možnosti digitálnych platieb.

Visa contactless

Rozšírte svoj program digitálnych platieb.
Transakcia uskutočnená na mobilnom telefóne
Kód písaný na monitore počítača
Žena na čerpacej stanici