Visa Cloud Connect

Visa Cloud Connect umožňuje pripojenie k sieti VisaNet cez kompatibilnú cloudovú infraštruktúru. Používajte bezpečné a výkonné spracovanie platieb siete VisaNet s vyššou pružnosťou a rýchlejším vstupom na trh.

Pomáhame vám škálovať a zrýchliť podnikanie

Naša flexibilná technológia je navrhnutá tak, aby podporovala vaše potreby v oblasti spracovania kariet, či už ste spoločnosť typu fintech v úvodnom štádiu vstupu na trh alebo existujúci klient Visa, ktorý hľadá spôsob, ako zmodernizovať svoju platformu.

Nákladovo účinné

Vyhnite sa réžii na dátové centrá a ďalším súvisiacim nákladom.

Vysoký výkon

Zachovajte výkonné plnenie potrieb pri všetkých aplikáciách a koncových bodoch.

Moderné

Plynule presmerujte všetky druhy transakcií do viacerých aplikácií.

Inkluzívne

Spracúvajte všetky veľké značky kreditných a debetných kariet.

Bezpečné

Udržujte dáta v bezpečí pomocou popredných firewallov, šifrovania a detekcie prístupu.

Flexibilné

Podporujte prispôsobené vykazovanie a široký sortiment správ.


Vytvorené na mieru natívnym cloudovým klientom

Visa Cloud Connect zjednodušuje globálny prístup k sieti VisaNet, aby ste mohli škálovať a zrýchľovať.

Zvyšuje rýchlosť vstupu na trh pre nových spracovateľských účastníkov

Spoločnosti typu fintech v úvodných štádiách môžu rýchlo využiť svoju kompatibilnú cloudovú technológiu na jednoduchšie a rýchlejšie pripojenie k sieti VisaNet a získať tak prístup k uvedeniam a aktualizáciám na viacerých trhoch.

Podporuje modernizáciu pre zavedených klientov Visa

Klienti Visa prechádzajúci na cloud môžu zvýšiť svoju agilnosť a vyhnúť sa spoliehaniu na lokálne dátové centrá, telekomunikačnú infraštruktúru a špecializovaný platobný hardvér.

Ponúka nové príležitosti pre globálnych klientov

Globálni vydavatelia, spracovatelia a nadobúdatelia a spoločnosti typu fintech môžu efektívne zavádzať programy vo viacerých regiónoch a získať prístup k modernejším možnostiam.


Prípadová štúdia so spoločnosťou Wise

Vďaka pripojeniu Visa Cloud Connect umožňuje vizionárskym fintechom exponenciálne škálovať.

„Snažíme sme sa odstraňovať hranice medzi svetovými finančnými sieťami. Aj karty by mali fungovať rovnakým spôsobom aj v zahraničí. Spoločnosť Visa zdieľa našu ambíciu dosiahnuť to, aby peniaze fungovali plynule bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Na našej ceste k naplneniu tejto vízie sa s ňou skvelo spolupracovalo.“

Headshot of Kristo Kaarman.
Wise logo.
Kristo Kåårman, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Wise (predtým Transferwise)

Ste pripravení začať?

Kontaktujte svojho zástupcu Visa, alebo sa zaregistrujte a zistite viac o službe Visa Cloud Connect.