Prispejte k bezpečnosti držiteľov kariet

Prečítajte si o štandarde bezpečnosti údajov odvetvia platobných kariet

Oboznámte sa s požiadavkami na dodržiavanie bezpečnostných predpisov

Dodržiavanie predpisov a štandardov bezpečnosti údajov odvetvia platobných kariet

Bezpečnostné štandardy výhodné pre každého.
pcidss

Program zabezpečenia prostredníctvom PIN

pcidss

Štandard bezpečnosti údajov pre platobné aplikácie (PA-DSS)

pcidss