• Prispejte k bezpečnosti držiteľov kariet

    Prečítajte si o štandarde bezpečnosti údajov odvetvia platobných kariet

Oboznámte sa s požiadavkami na dodržiavanie bezpečnostných predpisov

Platba účtu v kaviarni s Visa
Bezdotyková mobilná platba v taxíku
Mobilná platba s aplikáciou Square v aute