• Visa Direct

    Rýchly, bezpečný a pohodlný spôsob posielania peňazí.Muž sediaci na stoličke v kancelárskom prostredí telefonujúci so svojím mobilným telefónom a pozerajúci sa na svoj notebook
Šťastný muž a žena rozprávajúci sa a stojaci v garáži, pričom sa dívajú na tablet

Začíname so službou Visa Direct

Rýchle platobné riešenie zabezpečené jednou z najväčších sietí na elektronické platby:
Kontaktujte nás