Visa Ready

Prijmite inovatívne platobné riešenia, ktoré spĺňajú štandardy Visa pre mobilné platby.

Visa Ready

Program Visa Ready uľahčuje obchodníkom prijímanie nových platobných riešení, ktoré spĺňajú štandardy spoločnosti Visa a môžu pomôcť zvýšiť výnosy rozšírením používania a akceptovania elektronických platieb. Našou ambíciou je dosiahnuť, aby bolo nakupovanie na mobilných a pripojených zariadeniach rovnako jednoduché, pohodlné a bezpečné ako platba klasickou plastovou kartou.

Ako to funguje

Visa Ready prináša nové technológie do malých firiem.

Výhody


Riešenia

Nové platobné riešenia. Certifikát Visa Ready.

Mohlo by vás tiež zaujímať

Using Apple Pay at a contactless-enabled terminal inside a taxi.