• Visa Ready

    Prijmite inovatívne platobné riešenia, ktoré spĺňajú štandardy Visa pre mobilné platby.

Visa Ready

Program Visa Ready uľahčuje obchodníkom prijímanie nových platobných riešení, ktoré spĺňajú štandardy spoločnosti Visa a môžu pomôcť zvýšiť výnosy rozšírením používania a akceptovania elektronických platieb. Našou ambíciou je dosiahnuť, aby bolo nakupovanie na mobilných a pripojených zariadeniach rovnako jednoduché, pohodlné a bezpečné ako platba klasickou plastovou kartou.
Pár sa pozerá na tablet
Telefonujúci muž na trhu
Žena, ktorá platí telefonicky

Kaviareň

Pohľad zblízka na mobilné zariadenie, pomocou ktorého sa dokončila transakcia
Obchodník, ktorý prijíma transakciu mobilnej platby Visa