• Visa Ready

    Prijmite inovatívne platobné riešenia, ktoré spĺňajú štandardy Visa pre mobilné platby.

Visa Ready

Program Visa Ready uľahčuje obchodníkom prijímanie nových platobných riešení, ktoré spĺňajú štandardy spoločnosti Visa a môžu pomôcť zvýšiť výnosy rozšírením používania a akceptovania elektronických platieb. Našou ambíciou je dosiahnuť, aby bolo nakupovanie na mobilných a pripojených zariadeniach rovnako jednoduché, pohodlné a bezpečné ako platba klasickou plastovou kartou.
Couple-home-tablet-1024x1024
market-purchase-mobile-1024x1024
mobile-paywave-cashier-1024x1024

merchant-coffeeshop-women-1600x900

merchant-paywave-mobile-1600x900
mobile-applepay-transaction-800x450