• Lepší spôsob ako platiť a prijímať platby

    Umožňujeme zákazníkom a obchodníkom podnikať s istotou.

Naša firma

Vďaka našej technológii a inováciám sa stávajú digitálne platby skutočnosťou pre zákazníkov, firmy, banky a vlády.

Transakcia Visa

Illustration of small business store front with figure in doorway.

Obchodník

Maloobchodník, reštaurácia, hotel alebo letecká spoločnosť, ktorá prijíma Visa.
Bank.

Prijímateľ

Finančná inštitúcia, ktorá umožňuje zaplatiť obchodníkom.
Visa credit card.

Vydavateľ

Finančná inštitúcia, ktorá poskytuje karty Visa a platobné produkty.

Držiteľ karty

Zákazník alebo podnikateľ používajúci karty Visa a platobné produkty.
Historical photo of employees working in a computer room in the 1950s.

Základné pravidlá Visa a pravidlá pre produkty a služby Visa

Veríme, že je dôležité aby naši partneri poznali spôsob, akým naše globálneho podnikanie Visa funguje. Tu sú najnovšie vydania našich pravidiel, aby sme to dokázali.