Každý si zaslúži rovnakú šancu

Snažíme sa pozdvihnúť ženy, ľudí inej rasy a komunity LGBTQ+, pretože každý si zaslúži rovnakú šancu na ekonomickú prosperitu.

Vytvárame možnosti pre každého, a všade

Každý deň nachádzame nové spôsoby, ako do globálnej ekonomiky zahrnúť viac jednotlivcov, komunít a malých podnikov.

Inkluzívnejší svet začína inováciami


Rok 2021 a ďalej

Budujeme prostredie, v ktorom sa oslavuje rôznorodé pozadie a perspektívy a ktoré poháňa úspech v rámci našej spoločnosti.