Každý si zaslúži rovnakú šancu

 Pracujeme na riešení problémov, ktoré ovplyvňujú ženy, ľudí inej rasy a komunity LGBTQ+, pretože každý si zaslúži rovnakú šancu na ekonomickú prosperitu.