Ak sú úspešní jednotlivci a malé podniky, darí sa komunitám

Aktívne spolupracujeme s finančnými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a sektorom finančných technológií. Poskytujeme inovatívne finančné riešenia komunitám, ktoré nemajú prístup k službám a bankovým inštitúciám. Okrem toho poskytujeme pomoc a podporu organizáciám a malým podnikom v prvej línii počas pandémie.
British Red Cross logo and a Bankable Visa card.