• Iniciatívy spoločnosti Visa v oblasti sociálneho vplyvu

    Spoločnosť Visa sa zaviazala podporovať inkluzívny, spravodlivý a udržateľný hospodársky rast, ktorý umožňuje všetkým a všade prosperovať.

Chceme, aby sa darilo všetkým a všade

Sociálny vplyv je časťou záväzku spoločnosti Visa podporovať inkluzívny, spravodlivý a udržateľný rast pre všetkých a všade. Naším zameraním je podpora iniciatív, ktoré využívajú rozsah našej siete, našich produktov, našich finančných zdrojov, kolektívnych odborných znalostí a odhodlania našich zamestnancov, aby sa dostali k tým, ktorí sú tradične prehliadaní, a poskytli im prístup k zdrojom, ktoré im môžu pomôcť zlepšiť ich ekonomické živobytie, podniky a komunity.

Malý podnik

50 M

Dali sme si záväzok do roku 2023 digitálne sprístupniť 50 miliónov malých podnikov a mikropodnikov na celom svete ako súčasť našej snahy o rozvoj digitálnej rovnosti.

Spravodlivosť a začlenenie

500 M

Splnili sme svoj cieľ poskytnúť do roku 2020 500 miliónom ľudí, bez alebo s nízkou dostupnosťou finančných služieb, prístup k digitálnym platobným účtom a vo svojej práci naďalej pokračujeme.

Komunita

85 %

Už vo fiškálnom roku 2021 sa až 85 % našich zamestnancov zapojilo do programov Visa s cieľom odovzdať niečo svojim komunitám.


Uvádzané programy a partnerstvá


Zamestnanci podporujú zmenu

Spoločnosť Visa povzbudzuje a podporuje zamestnancov, aby pôsobili spôsobom, ktorý ich inšpiruje, či už prostredníctvom dobrovoľníctva, dávania alebo posilňovania postavenia ľudí a komunít v núdzi.

Nadácia Visa Foundation