Naše investície

Pozdvihnutie každého a všade prostredníctvom nástrojov na budovanie zručností a získavanie vedomostí pre spravodlivý prístup k dôveryhodným a pohodlným spôsobom pohybu peňazí.

Partneri v našej globálnej kolaboratívnej komunite

Practical Business Skills logo

Zdroje finančného vzdelávania

Táto globálna digitálna platforma, ktorú sprostredkúva spoločnosť Visa, poskytuje voľne použiteľné vzdelávacie zdroje, ktoré pomáhajú majiteľom malých podnikov a mikropodnikov začať podnikať, spravovať a zväčšovať podnikanie.

Women's World Banking logo

Posilnenie postavenia podnikov pod vedením žien

Toto partnerstvo nadácie Visa Foundation pomáha finančne podporiť milióny mikropodnikov a malých podnikov pod vedením žien na celom svete.

Hand in Hand International logo.

Podpora mikropodnikov v Keni

Naše partnerstvo spoločnosti Visa so spoločnosťou Hand in Hand poskytuje viac ako 10 000 mikropodnikom v Keni, z ktorých 75% vlastnia ženy, prístup k vzdelávaniu v oblasti obchodných a finančných zručností a rozšírený prístup k finančným službám.

Visa’s UMKM Bisa! campaign with Gojek logo
VillageCapital logo
IFAD logo with byline phrase Investing in rural people.
TechnoServe logo with byline phrase Business Solutions to Poverty.
Visa’s partnership with IFundWomen displaying grant program winners.
Kiva logo

Zamestnanci podporujú zmenu

Spoločnosť Visa povzbudzuje a podporuje zamestnancov, aby pôsobili spôsobom, ktorý ich inšpiruje, či už prostredníctvom dobrovoľníctva, darovania alebo posilňovania postavenia ľudí a komunít v núdzi.

Dobrovoľnícke voľno

Zamestnanci dostanú 16 hodín dobrovoľníckeho voľna.

Mentorské a úverové programy

Naša pracovná sila pomáha s mentorstvom pre malé podniky a pôžičkami organizácie Kiva.

Akcia Dollars for Doers

Zamestnanci zarobia 10 dolárov za hodinu dobrovoľníckej práce, ktoré môžu venovať ľubovoľnej charite.


Konanie merateľného dobra

Malé podniky a mikropodniky

50 M

Dali sme si záväzok, že do roku 2023 digitálne sprístupníme 50 miliónov malých podnikov a mikropodnikov na celom svete ako súčasť našej snahy o rozvoj digitálnej rovnosti.

Rovnosť a začlenenie

500 M

Splnili sme svoj cieľ poskytnúť do roku 2020 500 miliónom ľudí, bez alebo s nízkou dostupnosťou finančných služieb, prístup k digitálnym platobným účtom a vo svojej práci naďalej pokračujeme.

Komunita

80 %

V roku 2022 sa až 80% našich zamestnancov zapojilo do programov Visa s cieľom odovzdať niečo svojim komunitám.*

* Údaje vyhodnotené počas fiškálneho roka 2022 (FR22), ktorý trval od októbra 2021 do septembra 2022

Objavte viac o nadácii Visa Foundation

Nadácia Visa Foundation sa snaží podporovať inkluzívne ekonomiky, v ktorých sa môže dariť všetkým a všade.