• Iniciatívy spoločnosti Visa v oblasti sociálneho vplyvu

    Spoločnosť Visa sa zaviazala podporovať inkluzívny, spravodlivý a udržateľný hospodársky rast, ktorý umožňuje všetkým a všade prosperovať.

Malý podnik

50 M

Dali sme si záväzok do roku 2023 digitálne sprístupniť 50 miliónov malých podnikov a mikropodnikov na celom svete ako súčasť našej snahy o rozvoj digitálnej rovnosti.

Spravodlivosť a začlenenie

500 M

Splnili sme svoj cieľ poskytnúť do roku 2020 500 miliónom ľudí, bez alebo s nízkou dostupnosťou finančných služieb, prístup k digitálnym platobným účtom a vo svojej práci naďalej pokračujeme.

Komunita

85 %

Už vo fiškálnom roku 2021 sa až 85 % našich zamestnancov zapojilo do programov Visa s cieľom odovzdať niečo svojim komunitám.