Naše investície

Pozdvihnutie každého a všade prostredníctvom nástrojov na budovanie zručností a získavanie vedomostí pre spravodlivý prístup k dôveryhodným a pohodlným spôsobom pohybu peňazí.

Partneri v našej globálnej kolaboratívnej komunite


Zamestnanci podporujú zmenu

Spoločnosť Visa povzbudzuje a podporuje zamestnancov, aby pôsobili spôsobom, ktorý ich inšpiruje, či už prostredníctvom dobrovoľníctva, darovania alebo posilňovania postavenia ľudí a komunít v núdzi.

Dobrovoľnícke voľno

Zamestnanci dostanú 16 hodín dobrovoľníckeho voľna.

Mentorské a úverové programy

Naša pracovná sila pomáha s mentorstvom pre malé podniky a pôžičkami organizácie Kiva.

Akcia Dollars for Doers

Zamestnanci zarobia 10 dolárov za hodinu dobrovoľníckej práce, ktoré môžu venovať ľubovoľnej charite.


Konanie merateľného dobra

Malé podniky a mikropodniky

50 M

Dali sme si záväzok, že do roku 2023 digitálne sprístupníme 50 miliónov malých podnikov a mikropodnikov na celom svete ako súčasť našej snahy o rozvoj digitálnej rovnosti.

Rovnosť a začlenenie

500 M

Splnili sme svoj cieľ poskytnúť do roku 2020 500 miliónom ľudí, bez alebo s nízkou dostupnosťou finančných služieb, prístup k digitálnym platobným účtom a vo svojej práci naďalej pokračujeme.

Komunita

80 %

V roku 2022 sa až 80% našich zamestnancov zapojilo do programov Visa s cieľom odovzdať niečo svojim komunitám.*

* Údaje vyhodnotené počas fiškálneho roka 2022 (FR22), ktorý trval od októbra 2021 do septembra 2022

Objavte viac o nadácii Visa Foundation

Nadácia Visa Foundation sa snaží podporovať inkluzívne ekonomiky, v ktorých sa môže dariť všetkým a všade.