Podmienky služby týkajúce sa riešenia Visa

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PROSÍME, POZORNE SI PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCE PODMIENKY RIEŠENIA VISA (ĎALEJ LEN „PODMIENKY“). AK STE SA ZAREGISTROVALI DO RIEŠENIA VISA, ALEBO STE SI AKTIVOVALI KARTU PRE RIEŠENIE VISA, TÝM STE POTVRDILI, ŽE ROZUMIETE VŠETKÝM PODMIENKAM A S NIMI AJ SÚHLASÍTE. TIETO PODMIENKY NAHRÁDZAJÚ VŠETKY PREDCHÁDZAJÚCE PODMIENKY V SÚVISLOSTI S RIEŠENÍM VISA.

Podpora zákazníkov spoločnosti Visa