Dôležitá informácia: Európsky hospodársky priestor (EHP)