Dôležitá informácia: Európsky hospodársky priestor (EHP), Spojené kráľovstvo (UK) a Švajčiarsko