• 3-D Secure

    3-D Secure je globálne akceptované riešenie overovania určené na zaistenie väčšej bezpečnosti transakcií v internetových obchodoch v reálnom čase.

Illustration of two tablets with dollar sign on the screen and a watch with a dollar sign on its face.
Illustration of a magnifying glass viewing the magnified text '10X'.
Illustration of a shopping cart.
Woman about to click the buy now button on a giant mobile phone.

Illustration of a blue circle with the text '3.5T' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '1.2B' in the center.
Illustration of a blue circle with the text '62%' in the center.


Illustration of a finger poised to click a shopping cart button on a mobile phone.
Woman looking a computer monitor.

Ak sa chcete dozvedieť viac o protokole 3-D Secure, obráťte sa na svojho správcu účtu alebo nám pošlite e-mail.