• Visa Secure s technológiou EMV® 3-D Secure

    Overovanie ďalšej generácie v záujme globálneho zabezpečenia elektronického obchodu v reálnom čase.

Visa Secure s technológiou EMV 3-D Secure

Spoločnosť Visa prišla ako prvá s originálnym protokolom 3-D Secure pred viac ako 15 rokmi s cieľom chrániť transakcie v elektronickom obchode poskytnutím prídavnej úrovne overenia identity pred autorizáciou. 3-D Secure (3DS) umožňuje výmenu údajov medzi obchodníkom, vydavateľom karty a v prípade potreby aj zákazníkom na overenie toho, že transakciu iniciuje oprávnený vlastník účtu.

Ako to funguje

Visa Secure s technológiou EMV 3-D Secure prináša výhody všetkým zúčastneným stranám vo výmene rozšírených údajov. Dnes ho už používajú vydavatelia a obchodníci na celom svete. Visa Secure sa bude naďalej vyvíjať s cieľom chrániť nové platobné kanály spolu s ich rozvojom.

Výhody


Zdroje

Visa Secure logo.

Ďalšie informácie vám poskytne priamo váš vydavateľ karty Visa